Planning voor bewoners

De renovatieplanner kent een planningsmodule, deze is er specifiek op gericht om een planning te berekenen voor een groot renovatietraject. Hierbij gaat het systeem ervan uit dat met een vast interval een nieuwe woning wordt opgepakt om te renoveren. De planning zoals wordt weergeven is dan ook een WEERGAVE van wat het systeem heeft berekend op basis van de input van de gebruiker. Deze input bestaat uit het maken van een bouwstroom met de werkzaamheden binnen die bouwstroom, hier een startdatum aan te koppelen en aan te geven hoeveel woningen er per interval worden opgepakt. Het is dan ook belangrijk om tijdens het maken van de planning de opbouw van het systeem te volgen. Daarvoor deze handleiding.

Wanneer we in ons project op het tabblad "planning'" klikken opent zich de volgende weergave.

In deze weergave zien we een 5-tal tabbladen, standaard zien we het tabblad "overzicht". Het overzicht is een visuele weergave van de berekende planning per woning. Het is dus GEEN zelfstandige planningsmodule en ook GEEN interactieve kalender. Rechtsboven in deze weergave hebben we een aantal opties, we kunnen hier alles uitvouwen zodat we meer details zien op dag niveau. Ook kunnen we filteren op specifieke bouwstromen of kalenders. We zien dan onderstaande weergave.

Wanneer we een selectie toepassen zien we alleen de geselecteerde bouwstroom bijvoorbeeld. Het tabblad overzicht is dus nogmaals een WEERGAVE. Met de opties kunnen we deze weergave aanpassen. Ook kunnen we de planning zoals is berekend ook exporteren naar een excel bestand. Dit doen we door op het paarse icoontje rechtboven in het scherm te klikken. Let op! zorg eerst dat je een filter instelt zoals in hiervoor beschreven, alleen de items die zijn geselecteerd worden meegenomen in de export.

Een planning maken

Om een goede planning te maken beginnen we in de regel altijd in het linkertabblad "Bouwstromen". We maken hier een bouwstroom aan waarin we de werkzaamheden die we reeds in onze bibliotheek hebben gemaakt samenbrengen.

In het tabblad "bouwstromen" zoals hierboven is weergegeven kiezen we om te beginnen een nieuwe bouwstroom met de gele knop links in beeld. We krijgen dan de volgende popup:

Hierin geven we de bouwstroom een naam, bijvoorbeeld toiletrenovatie oid. We geven een startdatum aan en voeren de verspringing en woning per dag in. Met de verspringing vertellen we het systeem om de hoeveel dagen we een nieuwe woning opstarten. Daaronder vertellen we of er dan 1 of meerdere woningen tegelijk worden opgestart. Ook kunnen we aangeven of alle woningen in het project moeten worden toegevoegd. In een project met een klein aantal woningen kan dit handig zijn. Op grotere projecten zullen vaak meerdere bouwstromen nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer eerst de oneven huisnummers gescheiden van de even nummers worden opgepakt, of wanneer er meerdere soorten renovaties zijn die niet voor alle woningen gelijk zijn. Goed is om te weten dat 1 woning in meerdere bouwstromen toegevoegd kan worden. Het systeem berekend automatisch op woningniveau op welke dagen welke werkzaamheden vallen. Nu we een bouwstroom hebben gemaakt kunnen we verder.

We zien nu hetzelfde venster als wanneer we het tabblad bouwstromen openen. Aan de linkerkant zien we de verschillende bouwstromen die we hebben gemaakt. Wanneer we rechts daarnaast kijken zien we de opties om woningen toe te voegen aan de bouwstroom. Hierin kunnen we los woningen toevoegen, we kunnen filteren op de even en oneven nummers en we kunnen een gehele woninggroep selecteren.

Wanneer we alle woningen hebben toegevoegd aan de kolom "woningen in bouwgroep" zijn we bijna klaar. De volgorde die we hier hanteren is ook de volgorde waarin woningen worden opgepakt. Wanneer we hier een aanpassing in willen maken kan dit. We doen dit door te klikken op een woning in de lijst, de muistoets vast te houden, en het adres naar boven of beneden in de lijst te slepen. Wanneer we hier de juiste volgorde hebben gemaakt kunnen we door naar de scheurkalender.

In het tabblad scheurkalender zien we de bovenstaande weergave. We zien hier drie kolommen:

  • horizontale kolom "selectie".
  • verticale kolom "items". ( venster links )
  • Kolom "scheurkalender: 'bouwstroom'".

In de bovenste kolom selectie hebben we 3 selectie opties, we kiezen eerst links een bouwstroom. Vervolgens zien we een lege kalenderweergave. Hier zijn ook geen data op weergeven. Dag 1 in deze kalender is de startdatum van de bouwstroom die we in de vorige stap hebben aangegeven.

Het is de bedoeling dat we de scheurkalender vullen met items. Deze kunnen we slepen uit venster "items". In dit venster hebben we de optie uit drie types dat we in de scheurkalender kunnen toevoegen. We kunnen een kalender toevoegen. ( dit is een groepering van werkzaamheden - deze kalenders kun je maken in bibliotheek/content/kalenders en dus op deze manier snel hergebruiken op diverse projecten). Ook kunnen we losse werkzaamheden slepen in de scheurkalender en enquetes toevoegen.

In het bovenstaande voorbeeld heb ik een werkzaamheid op dag 1 toegevoegd en op dag 8 een enquete. Ook heb ik boven in het scherm aangevinkt om datums te laten zien. Ik wordt er met de blauwe tekst op gewezen dat het systeem een doorrekening laat zien van de datums.

Op bovenstaande afbeelding zie je nogmaals dat ik op dag 1 de werkzaamheid heb toegevoegd en op dag 8 de enquete. Omdat het systeem weekenddagen NIET meerekent zie je dat er een verschil zit in het aantal dagen en de data. Houdt er dus rekening mee met het toevoegen van de werkzaamheden dat je alleen aan werkdagen hoeft te denken. Dag 1 is dus de eerste datum die je in de bouwstroom invult de dagen daarna zijn telkens de volgende WERKDAGEN.

Wanneer we ook dit goed hebben ingevuld kunnen we weer naar het tabblad overzicht gaan. Hierin zien we nu de doorrekening op woningniveau van de planning die we hiervoor hebben gemaakt. Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn op een planning om deze op een goede manier in te plannen hebben we het volgende hoofdstuk uitzonderingen.

Uitzonderingen.

In het vorige deel hebben we gezien hoe we aan de hand van bouwstromen en scheurkalenders een planning maken. Toch kan het zijn dat er binnen een bouwstroom een wijziging plaats vindt. Bijvoorbeeld omdat er een dag niet gewerkt kan worden of omdat er binnen een bouwstroom een of meerdere woningen zijn die naast de werkzaamheden voor alle woningen in de bouwstroom ook andere werkzaamheden hebben. Om dit op een correcte manier in de planning te verwerken volgen we de stappen zoals ook voor een nieuwe planning nodig zijn. Hieronder enkele voorbeelden voor het verschuiven van de planning op 2 manieren en het toevoegen van extra werkzaamheden op een specifieke woning.

Specifieke werkzaamheden toevoegen aan een woning

In dit voorbeeld gaan we uit van een reeks woningen die allemaal dezelfde basis renovatie ondergaan. Bij 1 van de woningen moet naast het standaardwerk nog een extra werkzaamheid plaatsvinden. In de onderstaande afbeelding zien we het planningsoverzicht met daarin het "planningstreintje" waarbij iedere dag 1 woning wordt opgestart en in elke woning 2 dagen wordt gewerkt.

Stel dat op Diezerstraat 2 naast deze twee dagen op de 4e dag van de renovatie nog een extra werkzaamheid moet komen dan plannen we dit als volgt. We gaan terug naar het scherm scheurkalenders omdat we de scheurkalender voor deze woning aan willen passen.

We zien het bovenstaande scherm. Zorg ervoor dat de correcte bouwstroom is geselecteerd ( zie gele arcering ). Om op een adres een aanpassing door te voeren kiezen we in de rechten dropdown ( zie blauwe arcering ) de woning waar we werkzaamheden aan toe willen voegen.

Op de bovenstaande afbeelding zien we dat adres Diezerstraat 2 is geselecteerd. ( zie blauwe omcirkeling ). Ook valt op dat de werkzaamheden nu grijs worden weergegeven. Dit komt omdat het werkzaamheden zijn die zijn opgevoerd vanuit de bouwstroom en geen woningspecifieke werkzaamheden zijn. Om voor dit adres een specifieke werkzaamheid bij te plannen sleep ik op dezelfde manier als hiervoor uitgelegd een werkzaamheid in de kalender.

Op de bovenstaande afbeelding zien we dat ik op dag 6 een extra werkzaamheid heb toegevoegd voor dit adres. Deze werkzaamheid wordt in een duidelijk andere kleur weergegeven. Wanneer ik nu terug ga naar het overzicht zie ik dat alleen op adres Diezerstraat 2 een andere planning staat. Zie onderstaande afbeelding.

Een volledige planning opschuiven

Wanneer we een volledige planning willen opschuiven, bijvoorbeeld omdat de startdatum een week verandert of omdat er een dag niet gewerkt kan worden dan kunnen we dit aanpassen in het systeem. We doen dit in de bouwstroom door de startdatum van de bouwstroom te veranderen.

In het tabblad bouwstromen bewegen we de cursor over de bouwstroom, we zien dan 2 knopjes en klikken op het linker bewerk knopje. Zie bovenstaande afbeelding met pijl. We zien hetzelfde scherm als wanneer we een nieuwe bouwstroom aanmaken. Hier passen we de startdatum aan. De planning wordt dan opnieuw berekend. Uiteraard wordt voor alle woningen vanaf de nieuwe startdatum de planning berekend. In de bewonersapp zullen bewoners alleen een nieuwe planning zien als die op of voorbij hun huidige datum ligt. De oudere planning die op de achtergrond is aangepast is niet zichtbaar voor bewoners.

We kunnen ook op een andere manier een volledige planning opschuiven in het tabblad "vrije dagen". Verder in de handleiding laten we zien hoe.

Een enkele planning opschuiven.

Wanneer we niet voor alle woningen maar voor een woning de planning bijvoorbeeld een dag op willen schuiven kan dit ook. Dit doen we op het tabblad "overzicht-oud". We zien op de onderstaande afbeelding de weergave van dit tabblad. Links in het venster selecteren we de bouwstroom waarin we een aanpassen willen doen. Vervolgens worden we door de in het blauwe venster weergegeven tekst erop gewezen dat we via het icoontje met het slot moeten klikken om de planning te bewerken.

Vervolgens kunnen we op de donkere planningsbalk klikken in een kolom en deze horizontaal verslepen. Wanneer we het loslaten moeten we rechtsboven opslaan om de wijziging door te voeren. In de onderstaande afbeelding heb ik voor "Diezerstraat 3" de planning een aantal dagen verschoven. De planning voor de andere woningen blijft intact.

Op de manier zoals hierboven beschreven hebben we de dagplanning voor een enkel adres aangepast.

Vrije dagen

Als laatste hebben we nog het tabblad "vrije dagen". In dit tabblad kunnen we in een kalender een vrije dag toevoegen. Wanneer we dit doen houdt de planning hier rekening mee en wordt om deze dag heen gepland. In de kalender weergave klikken we op een dag waarin we een vrije dag toe willen voegen. We krijgen dan de popup zoals hieronder weergegeven. Daar vullen we de gevraagde gegevens in. Deze vrije dagen worden ook aan bewoners getoond als informatie waarom er die dag geen werkzaamheden zijn.

Met deze toevoeging kunnen we dus ook een planning doorschuiven wanneer er een dag niet gewerkt kan worden. Het verschil met het aanpassen van de startdatum van het project en het toevoegen van een vrije dag is dat met deze optie makkelijker gepland kan worden. Ook krijgen de bewoners te zien waarom er een verschuiving is van de werkzaamheden.