Wanneer een nieuw project is aangemaakt of wanneer je op een project klikt in de lijst met projecten dan wordt standaard het scherm "Overzicht" ingeladen.

In dit overzichtsscherm kun je een aantal instellingen aanpassen.

Zo kunnen we rechts in het scherm een projectafbeelding invoegen. Deze afbeelding wordt oa weergegeven in de bewonersapp. Daaronder kunnen we aangeven wanneer een planning beschikbaar komt. Standaard zien bewoners direct wanneer er een planning door de planningsmodule op hun adres is berekend. Dit kunnen we ook aanpassen zodat bewoners niet een planning kunnen bekijken die nog niet definitief is. Wanneer we in de kolom "instellingen bewonersapp" op het bewerkknopje drukken dan kunnen we aangeven hoeveel dagen of weken van tevoren een bewoner daadwerkelijk zijn/haar planning in de app kan bekijken.

Onder de balk voor instellingen bewonersapp kunnen we ook een header en footer afbeelding toevoegen voor het bewonersboekje. Deze worden meegenomen in het genereren van het boekje naar PDF. Let wel dat vanwege formatting de afbeelding moet voldoen aan de resolutie 1400*200 pixels. Voeg je een afbeelding toe met een afwijkende resolutie dan zal deze niet goed worden geformat in de PDF.

De laatste optie het wel of niet weer geven van het KIB dashboard.

Wanneer we op overzicht weergave naar beneden scrollen dan komen we de optie tegen om het KIB dashboard wel of niet weer te geven. In de renovatieplanner is het KIB normenboek opgenomen. Hiermee kunnen formulieren worden opgebouwd. Wanneer formulieren met KIB normen worden gemaakt dan kan een specifiek ontworpen dashboard worden weergeven voor deze normen.