Deze tutorial gaat ervan uit dat er al een project aangemaakt is. Mocht dit nog niet het geval zijn, volg dan eerst de tutorial Admin tool: Project aanmaken

In deze tutorial leer je woningen toe te voegen aan een project.

Hetzelfde eenvoudige project wordt gebruikt als in de tutorial Admin tool: Project aanmaken : 1 straat met 24 woningen; verdeeld over 6 blokken. Om het overzichtelijk te houden kun je een plattegrond maken (geen onderdeel van de admin tool).
Het voorbeeld:

Zodra je het gewenste project geselecteerd hebt, klik op tabblad "Woningen", en vervolgens op "+Voeg woning toe":

Er komt een popup waar je de keuze krijgt tussen handmatig invoeren of een CSV importeren:

Mogelijkheid 1:
Handmatig invoeren gaat het snelst, maar dan moet je achteraf per woning postcodes, namen, email adressen en telefoonnummers  invoeren.

Mogelijkheid 2:
Het meest gebruikelijke is een lijst in excell maken, daarin alle gegevens invoeren, en als het klaar is deze te importeren in de admin tool. Alle gegevens moeten echter wel op een voorgeschreven plek staan. Om hierbij te helpen kun je op de knop "Download voorbeeldbestand" (1) klikken. Je krijgt dan een bestand met de naam "woningen.csv". Deze kun je openen met excell, waarna je de gegevens kunt invoeren. (op de eerste regels staan twee voorbeeld adressen; deze regels kun je veilig weghalen).
TIP: maak van de kolommen "telefoon" en "mobiel" tekstvelden; dan blijft de 0 van de telefoonnummers zichtbaar, waardoor het beter leesbaar is. Voor het importeren in de admin tool is dit geen probleem; telefoonnummers worden bij importeren automatisch aangepast.
Zodra je klaar bent kun je het excell bestand opslaan als "<naam>.csv" bestand (in dit voorbeeld "woningen demoproject.csv").
In ons voorbeeld:

Om dit bestand in te voeren in de admin tool:

(1) is hierboven besproken
(2) kies de optie "CSV importeren"
(3) Klik op "Bestanden kiezen" en selecteer het gewenste bestand.
(4) Klik op "Opslaan". Hiermee worden de woningen in het project aangemaakt vanuit het excell bestand.

Je ziet nu een lijst met woningen, met de belangrijkste gegevens. Met het vergrootglas kan van ieder adres de details bekeken worden. Met de gele knop "Code bekijken" krijg je een QR code te zien, die uniek is voor iedere woning. Dit wordt verder besproken in de tutorials van de bewoners app.
Klik nu op de tab "Woninggroepen". Hier kun je de woningen in groepen indelen:

Het voordeel van het groeperen van woningen is dat je bepaalde aspecten van woningen automatisch aan individuele woningen kunt toewijzen (zie andere tutorials). Bijvoorbeeld, woningen met ramen op het noorden zijn misschien gevoeliger voor houtrot. Ieder blok heeft slechts 1 zo'n woning, dus dit voorbeeld project heeft 6 woningen in die groep. Woningen mogen in meerdere groepen tegelijk zitten.

  1. Klik op "Voeg groep toe"
  2. Vul een geschikte naam in
  3. Kies een kleur die een andere groep nog niet heeft.
  4. Klik op "Opslaan".

Hierna kunt je woningen toewijzen aan de net gemaakte groep:

Vink aan welke woningen je in deze groep wilt, en klik "Accepteren".
Zo kun je net zoveel groepen aanmaken als je wilt:

Het voordeel van de kleuren zie je als je naar tabblad "Woningen" gaat; je ziet dan het overzicht van alle woningen, met in de kolom "Groepen" de kleur van de groep:

Je hebt nu woningen aan een project toegevoegd en ze ingedeeld in groepen. In de bovenste regel zie je naast de home knop en het overzicht ook nog diverse andere tabbladen, waarin nog meer informatie aan het project kan worden toegevoegd.