Deze tutorial gaat ervan uit dat er al een project aangemaakt is. Mocht dit nog niet het geval zijn, volg dan eerst de tutorial Admin tool: Project aanmaken

In deze tutorial leer je een projectteam samen te stellen voor het project. De aangewezen mensen kunnen dan in de diverse apps bepaalde zaken zien of bepaalde handelingen verrichten. Om dit te kunnen doen moeten er eerst gebruikers aangemaakt zijn binnen het bedrijf, met de juiste rollen. Zie hiervoor de turorial Admin tool: Gebruikers aanmaken

Ga naar tab "Projectteam" en klik "Team kiezen":

Klik vervolgens de gebruikers aan die onderdeel moeten gaan uitmaken van het team. De geselecteerde gebruikers worden groen met een vinkje linksboven in het icoon.
Er zijn 3 rollen binnen het team:

  • Medewerkers: Hier kun je taken aan toewijzen
  • Contactpersonen: Deze kunnen met bewoners communiceren.
  • Ketenpartners.

Mocht je bepaalde gebruikers niet aantreffen als keuze, dan kun je dit wijzigen door ze andere rollen toe te wijzen: Admin tool: Gebruikers aanmaken

In het voorbeeld zijn namen gebruikt die meteen duidelijk maken wat voor baan en daarmee wat voor rol iemand heeft.
In een serieus project gebruik je natuurlijk echte namen van echte mensen; je weet immers over het algemeen wie wat doet binnen het bedrijf.

Je hebt nu een projectteam samengesteld. In de bovenste regel zie je naast de home knop en het overzicht ook nog diverse andere tabbladen, waarin nog meer informatie aan het project kan worden toegevoegd.