Voor de inspectie app hebben we een aantal updates doorgevoerd, in deze handleiding lichten we toe hoe je met rechten en rollen kunt bepalen wat je gebruikers wel of niet mogen in de inspectie app. 


Een kleine recap voor het toevoegen van rechten aan een gebruiker, zoals in de handleiding gebruikers toevoegen wordt uitgelegd is het uitgangspunt dat je gebruikers toevoegt als "medewerker". Vervolgens kun je medewerkers in het overzicht "rechten en rollen" een rol toe kennen. Dit kun je doen op projectniveau ( medewerkers zien dan alleen de projecten waar je ze aan hebt toegevoegd ) of op bedrijfsniveau ( medewerkers zien dan alle projecten ).


In deze handleiding gaan we de volgende profielen maken: 

  • Een medewerker die alleen Inspecties mag doen in de app en geen admin toegang heeft
  • Een medewerker die alleen Registraties mag doen in de app en geen admin toegang heeft
  • Een medewerker die alles mag uitvoeren


Een medewerker zonder beheer toegang die alleen inspecties mag uitvoeren: 


In het linker menu kies je voor "rechten en rollen". In dit overzicht kies je de meest rechter optie "rollen beheren".

Je kiest de optie "voeg een rol toe" en geeft de nieuwe rol een naam. ( kies een logische naam. Bijvoorbeeld: "Inspecties geen admin" ) Nu je de rol hebt aangemaakt gaan we selecteren welke rechten iemand met deze rol krijgt. 


In de matrix selecteren we in de kolom die bij de nieuw gemaakte rol hoort de volgende onderdelen: 

"inspecties ( schrijven )". Een gebruiker met alleen deze rechten kan geen lijsten aanpassen en alleen in de app een inspectie uitvoeren. 


De stappen voor de overige rollen gaan hetzelfde, daarom alleen de selectie rechten die je aan klikt. 


Een medewerker die alleen registraties mag doen in de app zonder admin toegang: 

 selecteer in de matrix helemaal onderaan "registraties" en geef schrijfrechten.


Een medewerker die alle inspectie gerelateerde rechten mag uitoefenen

Selecteer in de matrix : onder projectniveau "inspecties", onder App: "registraties" en onder Admin: "inspecties".

Als je wilt dat een gebruiker ook in de bibliotheek lijsten aan mag passen geef je hem/haar ook toegang op bedrijfsniveau tot bibliotheek. 


Uiteraard kun je zelf een combinatie verzinnen van verschillende rechten die je aan een rol wilt toewijzen. 


Beheer / alleen schrijven / alleen lezen


Wanneer je in de matrix een nieuwe rol vult met rechten dan kun je ervoor kiezen om op dat onderdeel beheer, schrijf of leesrechten toe te kennen. Voor de inspectiemodule maakt dit een wezenlijk verschil. Dit lichten we even toe : 


Beheer : een medewerker met een rol met daarin rechten op beheerniveau kan op dat onderdeel zowel lezen als schrijven. In de inspectieapp betekend dit dat de gebruiker bouwdelen kan maken, markeringen kan plaatsen en reparaties kan toevoegen. Hij kan ook bouwdeelnamen toevoegen in de app. 


Alleen schrijven : Wanneer je iemand alleen schrijfrechten geeft kan hij/zij geen bouwdeelnamen maken de medewerker kan alleen kiezen uit de reeks vooringestelde bouwdeelnamen. Vervolgens kan de medewerker een bouwdeel maken, de naam uit de lijst kiezen en een inspectie en/of registratie uitvoeren. 


Alleen lezen : deze gebruiker kan in de app alleen de ingevoerde waarde bekijken. Hij kan zelf niets toevoegen.