In een voorgaande handleiding hebben we toegelicht hoe nieuwe woningen aan een project kunnen worden toegevoegd en hoe we woninggroepen kunnen maken om later binnen de renovatieplanner te hergebruiken. Deze handleiding kun je hier teruglezen:

Woningen toevoegen aan project

In deze tutorial laten we zien welke opties we nog meer hebben in het overzicht "woningen".

Op de bovenstaande afbeelding zien we de overzichtsweergave woningen. Het scherm is verdeeld in twee tabbladen, standaard zien we alle woningen. We kunnen ook wisselen naar de weergave woninggroepen. Voor nu blijven we in het overzicht met alle woningen. We kunnen hier linksboven nieuwe woningen toevoegen met de gele knop. Ook kunnen we de woningen exporteren. Het importeren van woningen is in de vorige handleiding al beschreven. Onder deze knoppen zien we een tabel met alle woningen. de informatie in deze tabel is niet aan te passen. We zien links in de kolom een selectievak, vervolgens woninggerelateerde informatie. Zo zien we of een woning is ingelogd op de bewonersapp of het webportaal heeft gebruikt. Indien dit het geval is zien we een groen bolletje. Helemaal rechts in de tabel zien we 2 knoppen in de kolom "acties".

Met de gele knop krijgen we de QR code zichtbaar waarmee de bewoner in kan loggen. Zoals op onderstaande afbeelding is te zien dat we hier ook een nieuwe code kunnen genereren voor wanneer de bewoner bijvoorbeeld niet meer in kan loggen.

Naast de gele qr-knop zien we de paarse detailknop. Als we hier op klikken kunnen we de woning details bekijken. We zien dan onderstaand scherm.

Woningdetails

Met de linker navigatiekolom kunnen we snel een andere woning selecteren. Met het zoekveld kunnen we op een specifiek adres zoeken. In de woningdetailweergave zien we een aantal tabbladen met informatie. Onder gegevens zien we de naw gegevens en toevoegingen van de bewoner. Deze kunnen we aanpassen met de bewerk-knop aan de rechterkant van het scherm.

In de overige tabbladen kunnen we meer woninggerelateerde informatie vinden. Zo vinden we in het tabblad correspondentie de brieven en mails die vanuit de renovatieplanner met de bewoner zijn gedeeld. Wanneer we op formulieren klikken zien we onderstaande weergave.

We zien nu een verzameling van alle formulieren die voor deze woning zijn ingevuld. We hebben hier in iedere regel van het betreffende formulier ook de aanmaakdatum en een drietal opties. Met de eerste optie kan een formulier uit de database worden verwijderd. Met de 2e knop wordt een PDF rapport opgehaald van het ingevulde formulier. Met de laatste optie in de rij kan een zip-bestand worden opgehaald met daarin alleen alle in volledige resolutie opgeslagen foto's van dit formulier.

Vervolgens is de volgende tab het overzicht taken. We zien zoals op onderstaande afbeelding hier een verzameling van alle taken die aan deze woning zijn toegewezen.

Wanneer we rechts in het scherm naast de status van de taak op het pijltje klikken ontvouwt zich het takenveld. Hierin kunnen we de details van deze taak ophalen. We kunnen nu aan de taak ook meer informatie toevoegen. Aan een taak kunnen notities, foto's, bestanden en tekeningen worden gekoppeld. Boven in het scherm kunnen we ook een nieuwe taak toevoegen aan deze woning.

Een tabblad verder kunnen we notities toevoegen aan een woning. We krijgen daarbij de optie om de notitie voor bewoners in de bewonersapp zichtbaar te maken. Standaard zijn notities niet zichtbaar voor bewoners.

Als laatste tab is er "afspraken". Wanneer met de agenda functionaliteit een datumprikker is aangemaakt voor een bewoner komen hier de gekozen datumprikkers te staan.

Als laatste optie in het detailscherm voor woningen is het kleine printerknopje rechtsboven in het scherm. Met dit printknopje kan het bewonersinformatieboekje worden gedownload. Het idee is dat met de renovatieplanner het bewonersboekje digitaal beschikbaar is voor de bewoner in de bewonersapp of de webversie. Voor bewoners die geen toegang hebben tot een mobiel device of computer kan alle informatie ook als pdf worden opgehaald om voor de bewoner te printen. Dit doen we met het kleine gele printknopje.

Als we er op klikken krijgen het bovenstaande popup venster te zien. We kunnen hierin aangeven welke informatie in het boekje opgenomen willen hebben. Ook kunnen we kiezen of het boekje op a4 of a5 formaat geprint moet worden. Tevens kan een briefpapier worden geselecteerd om de look en feel van je organisatie verder mee te geven. Hiermee hebben we alle functionaliteit van de woningdetails gezien.

Woninggroepen

Wanneer we in het hoofdvenster woningen op woninggroepen klikken krijgen we bovenstaande weergave. We zien hier alle aangemaakte woninggroepen. Tevens kunnen we hier nieuwe groepen aanmaken.

Verder zien we in de balk van een specifieke groep een drietal knoppen rechts in beeld. Namelijk de verwijderknop, de woningknop, en de knop om te wijzigen. Met de rode knop kunnen we een groep verwijderen. We verwijderen hiermee alleen de groep en dus niet daadwerkelijk de woningen uit het project. Met de gele knop woning kunnen we woningen toevoegen aan de groep. Met de bewerkknop kunnen we de naam en de kleur van de groep aanpassen.