Welkom bij de handleiding voor het maken van een nieuw "Formulier". Binnen de Renovatieplanner zijn er 2 mogelijkheden om een nieuw formulier te maken.

Dit kan in de algemene bibliotheek en binnen het project onder het tabblad formulieren.

Voor deze tutorial richten we ons op de formulieren in de bibliotheek, in een andere handleiding leggen we uit hoe je deze formulieren toevoegt aan je project en indien nodig aan kunt passen.

Let op! Om in de bibliotheek een formulier aan te kunnen maken of te kunnen bewerken heb je speciale rechten nodig. Gebruikers binnen je organisatie met Admin rechten kunnen je indien nodig de van de benodigde rechten voorzien.

Overzichtsweergave op de Admin

We beginnen met inloggen op admin.renovatieplanner.nl. Op het startscherm kiezen we in de linkerkolom "Bibliotheek" en vervolgens op "Formulieren".

Op de overzichtsweergave hierboven zien we een aantal knoppen. Te beginnen met de knop links in het scherm "Nieuwe Map". Onder deze knop zien we de reeds gemaakte mappen in een lijst. In deze afbeelding is de map "Opname formulieren" geselecteerd. Met het potloodicoontje kunnen we de naam van de map wijzigen, met het prullenmand icoontje kunnen we de gehele map verwijderen.

 

 

 

 

 

 

Rechts in het scherm vinden we boven in beeld de importeer-knop. Wanneer we er op drukken krijgen we het importeer scherm zoals hierboven weergegeven. Door op de met grijs weergegeven hoofdstukken te klikken kunnen we een geheel hoofdstuk naar de bibliotheek slepen. Voordat we een nieuw formulier gaan maken is het goed om toe te lichten dat er opties beschikbaar zijn om bestaande formulieren aan te passen. Wanneer we met de cursor over een formulier bewegen krijgt deze een grijze highlight met rechts in de balk 3 opties. Te kennen: aanpassen naar een andere map, bewerken en verwijderen. Met de zwarte knop kunnen we het formulier in een andere map plaatsen. Met de gele knop kunnen we de naam van het formulier bewerken, ook kunnen we aangeven of het formulier in de bewonersapp getoond mag worden. Met het rode prullenmandknopje kan een formulier worden verwijdert.

Op bovenstaande afbeelding zien we de editor die getoond wordt als we op de gele knop drukken. We kunnen er de naam van het formulier aanpassen en aangeven of hij in de bewonersapp getoond mag worden. Wanneer we dit doen zal alleen een volledig ingevuld formulier als bestand worden weergegeven in de download-map in de bewonersapp.

 

Een nieuw formulier maken

We beginnen het nieuwe formulier met de gele knop rechtsboven in de overzichtsweergave; we krijgen de onderstaande popup in het scherm:

We geven in dit scherm een naam aan ons nieuwe formulier, ook kunnen we aangeven of een ingevuld formulier in de bewonersapp getoond mag worden. Beide opties kunnen we later aanpassen zoals hiervoor gezien. Vervolgens zien we de formulieren editor zoals op onderstaande afbeelding.

De editor bestaat uit 2 hoofdonderdelen. Aan de linker kant zien we een balk waarin we hoofdstukken aanmaken. Aan de rechterzijde zien we Het vlak toevoegen met daarin verschillende iconen. Deze kunnen we in het grijze middelgedeelte toevoegen om ons formulier op te bouwen. Standaard zijn 2 tabbladen zichtbaar, toevoegen en formulier data. Met toevoegen kunnen we nieuwe vraag opties toevoegen. Met formulier data kunnen we eerder gebruikte vragensets in een keer toevoegen.

Items voeg je toe door met je cursor op een icoon te klikken, de muisknop ingedrukt te houden, en vervolgens het item in het grijze vlak te slepen. In het voorbeeld van de volgende afbeelding heb ik "Kop" in het grijze vlak gesleept. Hierdoor krijg ik rechts in beeld een extra tabblad "bewerken" om de tekst in item "kop" aan te passen.

Zoals in de volgende afbeelding te zien is zijn op basis van het type input dat wordt geselecteerd meerdere bewerkopties mogelijk. Zo selecteer ik bij de vraag om een naam in te geven als inputmogelijkheid het tekstveld. Ik kan hier aangeven of dit een verplicht veld is en of er een limiet aan het aantal karakters moet worden ingegeven.

Omdat in de Renovatieplanner alle data centraal wordt opgeslagen kan deze data op een slimme manier worden hergebruikt. We zien daarom in bovenstaande afbeelding ook het veld "invullen". Wanneer dit veld word geselecteerd kun je via een dropdown-menu het tekstvlak automatisch laten vullen met informatie die reeds beschikbaar is in het systeem. In de volgende afbeelding zien we een voorbeeld van diverse autofill opties.

Als laatste is er in de opbouw van een formulier de mogelijkheid om gedrag toe te voegen aan bepaalde antwoorden. In de onderstaande afbeelding zie je hoe dit werkt. Bij het invoegen van de antwoordmogelijkheid met een selectieveld krijg ik de optie gedrag beschikbaar.

Wanneer ik een regel toevoeg krijg ik de gedragseditor; hierin geen ik aan of de selectie van dit antwoord een hoofdstuk en eventueel een specifieke vraag in dit hoofdstuk wel of niet getoond moet worden.

Met de bovengenoemde middelen is het mogelijk om slimme dynamische formulieren op te bouwen. Let op, in de editor worden nieuwe toevoegingen niet automatisch opgeslagen. Het is daarom aan te bevelen tussentijds op opslaan te klikken. We hopen je met deze tutorial op weg te helpen met de Formulieren editor binnen de renovatieplanner. Naast deze online kennisbank biedt de renovatieplanner ook trainingen op locatie. Neem hiervoor contact op met: sales@renovatieplanner.nl