Admin

Alle artikelen over de formulieren in de admin

Formulieren - een nieuw formulier maken
Welkom bij de handleiding voor het maken van een nieuw "Formulier". Binnen de Renovatieplanner zijn er 2 mogelijkheden om een nieuw formulier te m...
Za, 5 Sep, 2020 om 8:42 AM
Url Formulier
Welkom bij de handleiding voor het gebruiken van url functie in de formulieren. Met deze functionaliteit kan een formulier worden ingevoerd via de browser o...
Ma, 15 Feb, 2021 om 10:35 AM
Formulieren - Een url in bulk verzenden per brief of mail
Formulieren verzenden via een brief of mail Met de renovatieplanner kunnen digitale formulieren worden gemaakt en via de app "formulieren in de bou...
Vr, 28 Jan, 2022 om 12:22 PM
Formulieren koppelen
Het koppel scherm: Onder het tabblad Formulieren staan twee opties. Formulieren en Koppelen. In deze handleiding focussen we ons op het koppelen van...
Wo, 19 Mei, 2021 om 5:01 PM
Formulieren beheren in de bibliotheek
Als onderdeel van een formulier hebben we een reeks beheeropties toegevoegd. Hiermee kun je als bedrijfsadmin in de gaten houden naar welke projecten je for...
Vr, 5 Nov, 2021 om 12:54 PM
Labels in Formulieren
Als onderdeel van het beheren van de formulieren kun je labels toevoegen aan formulieren. Hiermee kun je snel door je formulieren zoeken op basis van de gek...
Vr, 5 Nov, 2021 om 12:54 PM
Formulier backups
In de formulieren app hebben we het mogelijk gemaakt om back-ups te maken voordat er gesynchroniseerd wordt. In deze handleiding leggen we uit hoe je deze b...
Di, 23 Apr, 2024 om 1:31 PM