Formulieren verzenden via een brief of mail


Met de renovatieplanner kunnen digitale formulieren worden gemaakt en via de app "formulieren in de bouw" worden ingevuld. Als toevoeging hierop is er een functie ontwikkeld waarbij een digitaal formulier via een URL kan worden verzonden en direct in de webbrowser ingevuld kan worden. 


Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van bewonersdata of het invullen van een veiligheidsformulier door een onderaannemer. Met deze nieuwe functie hoeven ze de app niet meer te gebruiken en kunnen ze door op de link te klikken alleen dit formulier invullen. De data komt automatisch op woningniveau terug in uw project. 


Om in bulk naar meerdere adressen een digitaal formulier te verzenden kan het formulier worden opgenomen in een brief of mail. LET OP deze functie is pas beschikbaar binnen de projectomgeving en NIET in de bibliotheek. 


Om per brief of mail in bulk formulieren te verzenden zijn de volgende stappen nodig: 

  1. Genereer de URL voor de woningen aan wie de brieven/mails verstuurd moeten worden
  2. Voeg het formulier toe aan het template voor brieven/mails
  3. Verzend het template naar de hiervoor gekozen adressen


1. Genereer de URL - zie onderstaande handleiding voor het genereren van een formulier-url

Url Formulier


2. Voeg het formulier toe aan het brieven/mail template

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar binnen een project. Ga in je project naar het tabblad "content" en navigeer naar brieven. In de linker kolom selecteer je het template wat je wilt bewerken en kies aan de rechterkant op bewerk. Uiteraard kun je ook direct aan de rechterkan kiezen voor het maken van een nieuw template.  In de editor selecteer je een prefill veld "formulierencode". ( zie onderstaande afbeelding ) 

LET OP - alleen formulieren die in stap 1 zijn gegenereerd zijn hier beschikbaar. 3. Verzend het template in het tabblad communicatie

Als laatste stap moet het template worden verzonden. Hiervoor navigeer je naar het tabblad "communicatie".

In dit tabblad is standaard de module brieven geselecteerd. Kies met de gele knop "nieuwe brief/email versturen". 


Url Formulier