Als onderdeel van een formulier hebben we een reeks beheeropties toegevoegd. Hiermee kun je als bedrijfsadmin in de gaten houden naar welke projecten je formulier is gedistribueerd, in welke mate een formulier bewerkt mag worden en kun je formulieren via labels beter volgen. In deze handleiding nemen we de beheermogelijkheden met je door. 


Let op !  Om deze opties te kunnen gebruiken moet je binnen de Renovatieplanner "beheerder" zijn. Wanneer we naar de bibliotheek gaan op admin.renovatieplanner.nl kunnen we navigeren naar het gedeelte voor formulieren. We zien dan de mappenstructuur en de formulieren in een bepaalde map. Wanneer we met de cursor over de formulieren bewegen zien we per formulier opties in de balk verschijnen. Deze lichten we nu nader toe te beginnen met de instellingen knop ( gele knop met tandwiel ).In het menu "formulier instellingen" zien we 3 tabbladen; algemeen, projecten en labels. Op het eerste tabblad kunnen we de naam van het formulier aanpassen, het formulier vergrendelen en de status van een formulier aanpassen. Een kleine toelichting : 


De status van een formulier aanpassen

Wanneer je direct onder de naam van het formulier op het oogje klikt kun je de status van een formulier aanpassen. Er zijn twee opties: beschikbaar & niet beschikbaar. Wanneer je een formulier status beschikbaar geeft dan kan het formulier gebruikt worden om naar een project te kopieren. Als je een formulier status niet beschikbaar geeft dan kun je dit formulier niet meer naar een project kopieren. Hiermee kun je voorkomen dat de verkeerde formulieren in omloop zijn. 


Een formulier vergrendelen. 

Naast de status voor beschikbaarheid heeft een formulier nu 3 levels van aanpasbaarheid, dit zijn : open, gedeeltelijk vergrendeld en vergrendeld.

Open : Standaard is het formulier open. Dat betekend dat wanneer een formulier naar een project is gekopieerd je hem vrij kunt bewerken. ( mits de gebruiker daar natuurlijk de rechten voor heeft. )

Gedeeltelijk vergrendeld : Wanneer je een formulier gedeeltelijk vergrendeld kun je bestaande formulier elementen niet meer bewerken als het formulier naar een project is gekopieerd. Je kunt er nog wel elementen aan toevoegen. 

Vergrendeld : Een vergrendeld formulier kan niet meer worden bewerkt wanneer het naar een project is gekopieerd. 
Tabblad "projecten"

Op het tweede tabblad in de instellingen zien we de projecten waar formulier naar is gekopieerd. Je kunt hier snel zien in welke projecten het formulier in gebruik is. De regels zijn aan te klikken waarmee je direct naar het project wordt gebracht. 


Tabblad "labels" 

In het tabblad labels kun je de labels voor dit formulier beheren. Je ziet hier welke labels gekoppeld zijn en je kunt hier nieuwe labels toevoegen en bestaande labels verwijderen. 

Klik op de onderstaande link voor een handleiding voor de labels in formulieren. 


Dupliceren en kopieren Als we terug gaan naar het formulierenoverzicht in de bibliotheek kunnen we op de navigatiebalk op de zwarte knop klikken om een formulier te dupliceren of te verplaatsen. 
Wanneer je op de knop hebt geklikt toont zich bovenstaande popup. Standaard kun je hier het formulier verplaatsen naar een andere map. Dit doe je door een andere map te selecteren en op "selecteer" te klikken. 


Je kunt nu ook een formulier dupliceren. Hiervoor zet je het vinkje voor formulier kopieren aan. Je kunt vervolgens de kopie van het formulier een nieuwe naam geven en een map selecteren waarin je hem wilt kopieren. Dit mag ook de huidige map zijn. ( zie onderstaande afbeelding )
Einde handleiding 


Bij vragen over deze instellingen of andere vragen neem je contact op met Renovatieplanner Support. Dit kan op support@renovatieplanner.nl of via de gele help knop op de admin.