Welkom bij de handleiding voor het gebruiken van url functie in de formulieren. Met deze functionaliteit kan een formulier worden ingevoerd via de browser op basis van een url.

Let op! Om gebruik te maken van deze functionaliteit moet de gebruiker toegang tot dit project hebben en recht hebben om in de formulieren te werken.. Gebruikers binnen je organisatie met Admin rechten kunnen je indien nodig van de benodigde rechten voorzien.

Om de url functionaliteit te gebruiken kun je klikken op het paarse knopje met het url logo zoals hieronder getoond.

Na het klikken van de url knop wordt het volgende scherm geopend. Hier kan een url aangemaakt worden. Deze url zal dan verbonden zijn aan het formulier waarop het scherm is geopend.

Zoals in de onderstaande foto te zien is zijn er meerdere instellingen die kunnen worden gebruikt voor de url. Hieronder volgt een lijst met de verschillende opties.

  • Project breed: Het formulier geld op project niveau en is dus niet gekoppeld aan een woning maar aan het project.
  • Of selecteer een groep: Hier kan een woning groep worden gekozen en er worden url's gegenereerd voor de woningen in de woning groep.
  • Url's een keer bruikbaar maken: De url kan maar een keer worden gebruikt om het formulier in te vullen.
  • Alle woningen: er wordt een url gegenereerd voor alle woningen in het project.
  • Adres X: genereer een url voor alle geselecteerde woningen.


Na het klikken op de knop Url genereren wordt het volgende scherm getoond. In dit scherm zijn per url twee optie beschikbaar. Het tonen van de link en een bijpassend url en de url versturen.
Als de optie Url tonen wordt gekozen wordt het volgende scherm getoond. In dit scherm is de link te downloaden en kan de qr code worden gescand of als jpg gedownload worden.

Als de optie url vestruren wordt gekozen dan de link worden gedeeld via whatsapp en de mail. Als op de whatsapp knop wordt geklikt wordt web.whatsapp.com geopend. Via de email knop wordt de aangewezen mail client van de gebruiker geopend.


Mochten er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn horen wij dit graag.